Przejdź do treści
SexChat.onl » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana i opublikowana 1 lipca 2020 r.

Reguluje ona warunki prywatności naszej Strony internetowej, znajdującej się pod adresem SexChat.onl. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w naszej Polityce Prywatności, mają znaczenie określone w naszym Regulaminie dostępnym pod adresem https://sexchat.onl/terms-and-conditions/

Prywatność użytkownika

SexChat.onl przestrzega wszystkich wymogów prawnych w celu ochrony prywatności użytkownika. Nasza Polityka prywatności to oświadczenie prawne, które wyjaśnia, w jaki sposób możemy zbierać informacje od użytkownika, w jaki sposób możemy udostępniać informacje o użytkowniku oraz w jaki sposób użytkownik może ograniczyć udostępnianie przez nas informacji o użytkowniku. W naszej Polityce prywatności znajdują się terminy pisane wielką literą. Terminy te mają znaczenie opisane w sekcji Definicje poniżej.

Definicje

"Dane nieosobowe" to informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i które są automatycznie gromadzone, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny za pomocą przeglądarki internetowej. Mogą one również obejmować publicznie dostępne informacje, które są udostępniane między użytkownikiem a innymi osobami.

"Dane osobowe" to niepubliczne informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika i które zostały uzyskane w celu dostarczenia użytkownikowi informacji w ramach naszej Witryny. Dane osobowe mogą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne powiązane informacje, które użytkownik nam przekazuje lub które uzyskujemy na jego temat.

Gromadzone przez nas informacje

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik kontroluje ilość i rodzaj informacji przekazywanych nam podczas korzystania z naszej Witryny.

Jako Odwiedzający możesz przeglądać naszą witrynę, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Odwiedzający nie ma obowiązku podawania nam żadnych danych osobowych.

Gromadzone informacje komputerowe

Gdy użytkownik korzysta z naszej Witryny, automatycznie gromadzimy pewne informacje komputerowe poprzez interakcję telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Witryną. Takie informacje są zazwyczaj uważane za dane nieosobowe. Gromadzimy również następujące informacje:

 • Pliki cookie - Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki "cookie" do identyfikacji obszarów naszej witryny, które odwiedził użytkownik. Plik cookie to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie do personalizowania Treści wyświetlanych w naszej Witrynie. W większości przeglądarek internetowych można wyłączyć obsługę plików cookie. Jeśli jednak użytkownik wyłączy pliki cookie, może nie być w stanie poprawnie lub w ogóle uzyskać dostępu do funkcji naszej Witryny. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach cookie.
 • Narzędzia śledzenia stron trzecich - Korzystamy również z narzędzi śledzenia stron trzecich w celu poprawy wydajności i funkcji naszej Witryny. Te narzędzia śledzenia stron trzecich są przeznaczone do gromadzenia wyłącznie Informacji nieosobowych na temat korzystania przez użytkownika z naszej Witryny. Użytkownik rozumie jednak, że takie narzędzia są tworzone i zarządzane przez podmioty pozostające poza naszą kontrolą. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za to, jakie informacje są faktycznie przechwytywane przez takie strony trzecie ani za sposób, w jaki takie strony trzecie wykorzystują i chronią te informacje.
 • Używamy remarketingu z Google Analytics, aby reklamować się na stronach osób trzecich po odwiedzeniu naszej Witryny. My i nasi zewnętrzni dostawcy, tacy jak Google, używamy własnych plików cookie (takich jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie stron trzecich (takich jak plik cookie DoubleClick) w celu informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w naszej Witrynie.
 • Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień Google Ads. Google zaleca również zainstalowanie dodatku Google Analytics Opt-out Browser Add-on dla przeglądarki. Google Analytics Opt-out Browser Add-on zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.
 • Informacje automatyczne - automatycznie otrzymujemy informacje z przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego użytkownika. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę internetową, jeśli taka istnieje, a także nazwę strony internetowej, do której użytkownik kieruje się po opuszczeniu naszej strony internetowej. Informacje te obejmują również adres IP komputera/serwera proxy, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Internetu, nazwę dostawcy strony internetowej, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego i system operacyjny komputera. Wszystkie te informacje wykorzystujemy do analizy trendów wśród naszych Użytkowników, aby pomóc w ulepszaniu naszej Witryny.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Informacje otrzymane od użytkownika wykorzystujemy w następujący sposób:

 • Dostosowywanie naszej strony internetowej - możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz, wraz z wszelkimi informacjami komputerowymi, które otrzymujemy w celu dostosowania naszej strony internetowej.
 • Udostępnianie informacji podmiotom stowarzyszonym i innym stronom trzecim - Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych. Możemy przekazywać Dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym, które świadczą nam usługi w odniesieniu do naszej Witryny (tj. podmiotom przetwarzającym płatności, firmom hostingowym Witryny itp.); takie podmioty stowarzyszone otrzymają jedynie informacje niezbędne do świadczenia odpowiednich usług i będą związane umowami o zachowaniu poufności ograniczającymi wykorzystanie takich informacji.
 • Agregacja danych - zachowujemy prawo do gromadzenia i wykorzystywania wszelkich Danych nieosobowych zebranych podczas korzystania z naszej Witryny i agregowania takich danych do wewnętrznych analiz, które usprawniają naszą Witrynę i Usługę, a także do wykorzystania lub odsprzedaży innym podmiotom. W żadnym momencie dane osobowe użytkownika nie są uwzględniane w takich agregacjach danych.
 • Prawnie wymagane ujawnienie informacji - możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, jeśli takie ujawnienie jest (a) wymagane przez wezwanie sądowe, prawo lub inny proces prawny; (b) konieczne do pomocy funkcjonariuszom organów ścigania lub rządowym organom ścigania; (c) konieczne do zbadania naruszeń lub w inny sposób egzekwowania naszych Warunków prawnych; (d) konieczne do ochrony nas przed działaniami prawnymi lub roszczeniami stron trzecich, w tym użytkownika i/lub innych Członków; i/lub (e) konieczne do ochrony praw, własności osobistej/rzeczywistej lub bezpieczeństwa osobistego SexChat.onl, naszych Użytkowników, pracowników i podmiotów stowarzyszonych.

Ochrona prywatności dziecka

Nasza Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby w wieku poniżej 13 lat ("Dziecko"), chociaż zdajemy sobie sprawę, że Dziecko może próbować dokonywać zakupów za pośrednictwem naszej Witryny. Nie weryfikujemy wieku naszych Użytkowników ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za weryfikację wieku Użytkownika. Jeśli jesteś Dzieckiem, przed skorzystaniem z naszej Witryny uzyskaj zgodę rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje Dziecko korzysta z naszej Witryny, skontaktuj się z nami w celu usunięcia konta Twojego Dziecka; zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o weryfikację Twojego związku z Dzieckiem, zanim uwzględnimy taką prośbę. Jeśli odkryjemy, że Dziecko utworzyło konto w naszej Witrynie, natychmiast usuniemy konto, gdy tylko je odkryjemy, nie będziemy wykorzystywać informacji w żadnym celu i nie ujawnimy informacji stronom trzecim. Jednakże, jako rodzic takiego Dziecka, użytkownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie transakcje utworzone przez Dziecko.

Informacje dotyczące praw użytkownika w zakresie ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Dla celów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności, zależy od gromadzonych przez nas informacji i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, ponieważ:

 • Musimy wykonać umowę zawartą z użytkownikiem, np. gdy korzysta on z naszych usług.
 • Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec praw użytkownika.
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do ograniczeń
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Powiadomienie "Nie sprzedawaj moich danych osobowych" dla konsumentów z Kalifornii na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Zgodnie z CCPA, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

 • Żądanie, aby firma, która gromadzi dane osobowe konsumenta, ujawniła kategorie i konkretne dane osobowe, które firma zgromadziła na temat konsumentów.
 • Żądanie od firmy usunięcia wszelkich danych osobowych konsumenta, które firma zgromadziła.
 • Żądanie, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą. Witryny te mogą mieć własne zasady dotyczące prywatności. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za powiązane strony internetowe i udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody i informacji naszych gości. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich witryn na własne ryzyko. Witryny te nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności, jeśli takie istnieją, poszczególnych witryn internetowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób operatorzy tych witryn internetowych osób trzecich będą wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Ponadto strony te mogą zawierać łącza do stron internetowych naszych podmiotów stowarzyszonych. Witryny internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a użytkownik powinien zapoznać się z ich indywidualnymi politykami prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób operatorzy takich witryn będą wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Nasze zasady dotyczące poczty e-mail

Nasze podmioty stowarzyszone i my sami w pełni przestrzegamy krajowych przepisów dotyczących spamu. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania dalszej korespondencji e-mail od nas i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Zgadzamy się, że nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wymieniać adresu e-mail użytkownika z niepowiązanymi stronami trzecimi bez zgody użytkownika.

Zgoda użytkowników

Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na naszą politykę prywatności.

Aktualizacje polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownik powinien często sprawdzać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej polityki, możemy powiadomić o tym użytkownika na naszej stronie internetowej, w poście na blogu, pocztą elektroniczną lub w inny określony przez nas sposób. Wybrana przez nas metoda zależy wyłącznie od naszego uznania. Zmienimy również datę "Ostatniej aktualizacji" na początku niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane w naszej Polityce prywatności obowiązują od daty ostatniej aktualizacji i zastępują wszelkie wcześniejsze Polityki prywatności.