Przejdź do treści
SexChat.onl » Zasady i warunki

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ("Regulamin", "Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. https://sexchat.onl/ strona internetowa ("Serwis") obsługiwana przez SexChat.onl ("my", "nas" lub "nasz").

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć na stronie Polityka prywatności strona.

Treści dla dorosłych

Należy pamiętać, że SexChat.onl i wszystkie strony internetowe wymienione na SexChat.onl - mogą pokazywać sceny nagości i graficzne treści dla dorosłych i jako takie są przeznaczone wyłącznie dla dojrzałych odbiorców. Odwiedzający SexChat.onl przyjmują do wiadomości, że wszystkie treści erotyczne są tworzone i dostarczane przez strony internetowe osób trzecich. SexChat.onl nie tworzy żadnych treści erotycznych i działa po prostu jako strona informacyjna, która opisuje treści dostępne w Internecie i przedstawia swoim czytelnikom prawdziwe przykłady z recenzowanych stron internetowych. Treści te nie są przeznaczone dla nieletnich; należy upewnić się, że nieletni nie mają dostępu do tych stron.

Odwiedzając SexChat.onl, użytkownik oświadcza, że osiągnął wiek wymagany przez prawo w kraju jego zamieszkania do oglądania materiałów o tematyce dla dorosłych.

WYMÓG WIEKU I ZGODA UŻYTKOWNIKA NA OGLĄDANIE MATERIAŁÓW O CHARAKTERZE JEDNOZNACZNIE SEKSUALNYM

UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT I ZGODĘ OSOBY DOROSŁEJ (21 LAT W AL, MS, NE, WY I INNYCH LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH 18 LAT NIE JEST WIEKIEM PEŁNOLETNOŚCI), ABY WEJŚĆ NA TĘ STRONĘ I Z NIEJ KORZYSTAĆ. STRONA NIE JEST PRZEZNACZONA ANI ZAPROJEKTOWANA DLA NIELETNICH. STRONA ZAWIERA NAGOŚĆ, OBRAZY SEKSUALNE I MATERIAŁY EROTYCZNE I UDOSTĘPNIA TAKIE MATERIAŁY DO UŻYTKU I PRZYJEMNOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT (21 LAT W AL, MS, NE, WY I INNYCH LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH 18 LAT NIE JEST WIEKIEM PEŁNOLETNOŚCI) LUB OBRAŻAJĄ GO TAKIE WYRAŹNE TREŚCI SEKSUALNE, PROSIMY O NIE WCHODZENIE NA STRONĘ.

WCHODZĄC NA STRONĘ UŻYTKOWNIK SKŁADA NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA: "POD KARĄ KRZYWOPRZYSIĘSTWA PRZYSIĘGAM/POTWIERDZAM, ŻE W TYM MOMENCIE JESTEM OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ, MAJĄCĄ CO NAJMNIEJ 18 LAT (21 LAT W STANACH AL, MS, NE, WY I W KAŻDYM INNYM MIEJSCU, W KTÓRYM 18 LAT NIE JEST WIEKIEM PEŁNOLETNOŚCI). OBIECUJĘ, ŻE NIE ZEZWOLĘ ŻADNEJ OSOBIE PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA (21 LAT W AL, MS, NE, WY I INNYCH LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH 18 LAT NIE JEST WIEKIEM PEŁNOLETNOŚCI) NA DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. ROZUMIEM, ŻE WCHODZĄC NA TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĘ NARAŻONY NA OBRAZY WIZUALNE, OPISY SŁOWNE I DŹWIĘKI DŹWIĘKOWE O CHARAKTERZE SEKSUALNYM, SZCZERZE EROTYCZNYM, KTÓRE MOGĄ OBEJMOWAĆ GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIA WIZUALNE I OPISY NAGOŚCI I AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ. DECYDUJĘ SIĘ NA TO DOBROWOLNIE, PONIEWAŻ CHCĘ OGLĄDAĆ, CZYTAĆ I/LUB SŁUCHAĆ RÓŻNYCH DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW DLA WŁASNEJ PRZYJEMNOŚCI, INFORMACJI I/LUB EDUKACJI. MÓJ WYBÓR JEST PRZEJAWEM MOJEGO ZAINTERESOWANIA SPRAWAMI SEKSUALNYMI, KTÓRE, JAK WIERZĘ, JEST ZARÓWNO ZDROWE, JAK I NORMALNE I KTÓRE, Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA, JEST OGÓLNIE PODZIELANE PRZEZ PRZECIĘTNYCH DOROSŁYCH W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI. ZNAM STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE AKCEPTACJI TAKICH MATERIAŁÓW O CHARAKTERZE SEKSUALNYM, A MATERIAŁY, Z KTÓRYMI SPODZIEWAM SIĘ ZETKNĄĆ, MIESZCZĄ SIĘ W TYCH STANDARDACH. W MOJEJ OCENIE PRZECIĘTNY DOROSŁY W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI AKCEPTUJE KONSUMPCJĘ TAKICH MATERIAŁÓW PRZEZ CHĘTNYCH DOROSŁYCH W OKOLICZNOŚCIACH TAKICH JAK TE, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ROZSĄDNĄ IZOLACJĘ OD MATERIAŁÓW DLA NIELETNICH I NIECHĘTNYCH DOROSŁYCH, I NIE UZNA TAKICH MATERIAŁÓW ZA ODWOŁUJĄCE SIĘ DO PRURIENTALNYCH ZAINTERESOWAŃ LUB JAWNIE OBRAŹLIWE. PONADTO OŚWIADCZAM I GWARANTUJĘ, ŻE NIE POWIADOMIŁEM ŻADNEJ AGENCJI RZĄDOWEJ, W TYM POCZTY AMERYKAŃSKIEJ, ŻE NIE CHCĘ OTRZYMYWAĆ MATERIAŁÓW O CHARAKTERZE SEKSUALNYM".

OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE

UŻYTKOWNIK NIE MOŻE WCHODZIĆ, PRZEGLĄDAĆ, POBIERAĆ ANI OGLĄDAĆ TEJ WITRYNY Z JAKIEGOKOLWIEK KRAJU, STANU, HRABSTWA LUB LOKALIZACJI, W KTÓREJ NARUSZA TO JEGO LOKALNE PRAWA I PRZEPISY.

18 USC 2257 Oświadczenie

SexChat.onl nie jest producentem żadnych treści dla dorosłych ani obrazów seksualnych znajdujących się na Stronie. SexChat.onl jest zgodny z 18 U.S.C. § 2257 i każdym z jego przepisów. O ile SexChat.onl może to stwierdzić, wszyscy modele najwyraźniej zaangażowani w jakiekolwiek seksualne przedstawienia lub akty mieli co najmniej 18 lat, kiedy te obrazy zostały utworzone.

SexChat.onl opiera się na następującej decyzji Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziesiątego Okręgu w sprawie Sundance Associates, Inc. przeciwko Reno, 139 F.3.d 804, 808 (10th Cir 1998).d 804, 808 (10th Cir 1998) w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących 18 U.S.C. § 2257 i opiera się na decyzji prawnej, która stwierdza, że podmioty, które nie odgrywają żadnej roli w "zatrudnianiu, zawieraniu umów, zarządzaniu lub w inny sposób organizowaniu udziału" modeli lub wykonawców, są zwolnione z wymogów prowadzenia dokumentacji 18 U.S.C. § 2257.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi logo, nazwy marek, obrazy, projekty, zdjęcia, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które pojawiają się jako część naszej Witryny, są objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, szatą graficzną i/lub inną własnością intelektualną, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną ("Własność Intelektualna") będącą własnością, kontrolowaną lub licencjonowaną przez SexChat.onl. Nasza Witryna jako całość jest chroniona prawem autorskim i znakiem towarowym. Nic na naszej Stronie nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej wyświetlanej lub używanej na naszej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Własności Intelektualnej. SexChat.onl agresywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie prawa. Nazwy i logo SexChat.onl, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, w tym w reklamie lub promocji odnoszącej się do dystrybucji materiałów na naszej Stronie, bez uprzedniej, pisemnej zgody SexChat.onl. SexChat.onl zabrania używania jakiegokolwiek logo SexChat.onl lub któregokolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych jako części linku do lub z jakiejkolwiek Strony internetowej, chyba że SexChat.onl zatwierdzi taki link z wyprzedzeniem i na piśmie. Uczciwe korzystanie z własności intelektualnej SexChat.onl wymaga odpowiedniego potwierdzenia. Inne nazwy produktów i firm wymienione na naszej Stronie mogą stanowić własność intelektualną ich odpowiednich właścicieli.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez SexChat.onl.

SexChat.onl nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SexChat.onl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem USA, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, powinien zaprzestać korzystania z Usługi.